Геотермални инсталации


 

НАМАЛЕТЕ СМЕТКАТА СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

 

Монтирането на геотермална климатична инсталация дългосрочно ще съкрати енергийните разходи на Вашата сграда и ще пести пари за бъдещите Ви бизнес проекти.


ПРИМЕРНА ПРОМЯНА
при месечен разход за ел. енергия за 1000 лева

 

 

Геотермалните термопомпи са икономични енергийни системи, които използват безплатната и неизчерпаема топлинна енергия от подпочвените води или плитките почвени слоеве. Те предават тази енергия на вътрешната климатична инсталация на сградата, като предоставят според сезона отопление или охлаждане и винаги могат да генерират битова гореща вода.
Използването на геотермални инсталации в наши дни е най-икономичният начин за отопление и охлаждане на сгради. Технологично те са устроени така, че могат да намалят над 4 пъти разходите за отопление и климатизация, които Вие заплащате на местния си доставчик. Това е благодарение на използването на екологична, безплатна и неизчерпаема геотермална енергия.

ПОДХОДЯЩО ПРИЛОЖЕНИЕ

  • ХОТЕЛИ И БАСЕЙНИ

  • БИЗНЕС СГРАДИ

  • ПРОМИШЛЕНИ ПЛОЩИ

  • ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

  • ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

  • ДРУГИ


 

 

 

 

Ние ще Ви помогнем в

цялостната подготовка

с цел финансиране от

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

 

Descargar musica