Енергийна ефективност

Енергийна ефективност и зелена икономика

Повишаването на енергийната ефективност, въвеждането на възобновяеми енергийни източници и намаляването на енергийната интензивност на икономиката са сред основните приоритети в икономическата политика на България като едни от факторите за преминаване към нисковъглеродна икономика, развитие на нови високотехнологични производства и осигуряване на т.н. „зелен” растеж и „зелени” работни места.​

​Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие, насочена към насърчаване на устойчивите енергийни решения за МСП​​.​

Геотермални инсталации

Descargar musica