Archive for 'Uncategorized'

Конкурентоспособност

Posted by:

Конкурентоспособност

Оперативна програма Конкурентоспособност

Предвижда подкрепа за развитието на производителността и ефективността на малки и средни предприятия, подпомагане развитието на иновациите и новите технологии, подобряване на общия климат на бизнес средата.

Повече →
0

Енергийна ефективност

Posted by:

Енергийна ефективност

Повишаването на енергийната ефективност, въвеждането на възобновяеми енергийни източници и намаляването на енергийната интензивност на икономиката са сред основните приоритети в икономическата политика на България като едни от …

Повече →
0
Descargar musica