Финансови, счетоводни и юридически услуги

 

Геотермални инсталации

Монтирането на геотермална климатична инсталация дългосрочно ще съкрати енергийните разходи на Вашата сграда и ще пести пари за …

Повече +

Енергийна ефективност

Повишаването на енергийната ефективност, въвеждането на възобновяеми енергийни източници и намаляването на …

Повече +

Развитие на селските райони

Програмата се oтнася за проекти и инвестиции в земеделието, преработвателната промишленост …

Повече +

Конкурентоспособност

Програмата предвижда подкрепа за развитието на производителността и ефективността на малки и средни предприятия, подпомагане …

Повече +


Този, който иска да достигне до върховете на бизнеса, трябва да оцени могъществото на силата на навика и трябва да разбере, че практиките създават навиците. Трябва по-скоро да прекрати тези навици, които го провалят, и да побърза да възприеме новите практики, които да станат навици, помагащи му да постигне успеха, който желае.– Жан-Пол Гети

Предимството да имаш пари се заключава в това, да можеш да се възползваш от тях.– Бенджамин Франклин

Времето ви е ограничено, така че не го пилейте, живеейки нечий друг живот. Не робувайте на догмите - не живейте с резултатите от мисленето на други хора. Не позволявайте шумотевицата от мнението на другите да заглуши вътрешния ви глас.– Стив Джобс

Descargar musica